Child pages
  • Stav_Služeb_CZ Home

Přihlášení k odběru změn na této stránce

Výpadek CEE 4.5.2018
Dnes od 15:56 evidujeme kompletní výpadek služeb CEE. Již před tím v odpoledních hodinách jsme zaznamenali ojedinělé výpadky. Řešení je plně v kompetenci registru, o čase vyřešení nejsme informováni. Za neprovedené dotazy není strháván kredit. Omlouváme se za komplikace.
V týdenní sestavě monitorngu nespolehlivých plátců DPH jsme přestali zobrazovat sloupec Plátce daně. Pro pravidelnou kontrolu stavu registrace k DPH doporučujeme využít monitoring DPH https://www.creditcheck.cz/ProductDetail.aspx?id=07. Sloupec Nespolehlivý plátce s hodnotami ano/ne je nadále poskytován.
Od rána 6:27 dne 9.9.2016 evidujeme výpadky portálu Centrální evidence exekucí. Dle vyjádření webu Exekutorské komory ČR je třeba s výpaky počítat celý den. Čas vyřešení problému nebyl určen. Kredit našich zákazníků není v případě neuspěšných pokusů o spojení odečítán.   Exekutorská komora výpadek.png     
Změny ID v getcreditchecks
V nejbližších dnech budou prováděny úpravy webové služby a metody GetCreditChecks, včetně jejích variant. V tomto období bude docházet k častým a hromadným změnám identifikátorů statusů credit checků.
Dne 19.5.2016 došlo k opravě drobné chyby ve zpracování dat ochodního resjtříku. Oprava se týkala několika set společností se zápisem v insolvenčním rejstříku. V důsledku tohdo došlo ve dnech 20.5.-22.5. 2016 k odeslání několika desítek upozornění na několik měsíců staré změny v obchodním rejstříku některým uživatelům těchto monitoringů: rizikové události, změna názvu, změna adresy.
Dne 30.3.2016 došlo k importu dávky desítek tisíc firem se záznamem exekuce v roce 2015. Jde o jednorázový import dat získaných od partnerské vymáhací agentury. Došlo k chybě při které do této množiny byly zařazeny i subjekty s exekucí ukončenou před rokem 2015. Dnes 31.3.2016 byly tyto chybné záznamy odstraněny. Za případné problémy se omlouváme.
Informace od provozovatele insolvenčního rejstříku: Z důvodu technických problémů se zveřejňováním událostí a dokumentů na web IR bylo dne 29. - 30. 3. 2016 odesláno do WS minimum podnětů.  Na odstranění problému intenzivně pracujeme. 
Interní chybou došlo v pondělí ráno 11.1. 2016 na cca 1-2 hodiny k ukončení statusu "nespolehlivý plátce" u většího množství subjektů. Ukončení i následná oprava vygenerovala zprávu odběratelům monitoringu, která byla odeslána emailem. Za komplikace způsobené větším množstvím emailů se omlouváme.
V souvislosti s modernizací webu insolvenčního rejstříku bude dne 16.12.2015 proveden refaktoring webových stránek isir.justice.cz do nových technologií:  Důsledky refaktoringu na webové rozhraní:  1. Odlišné vizuální vykreslení jednotlivých komponent na stránce – tabulky, orámování, apod.  2. Změna struktury URL adresy jednotlivých stránek.  V CreditChecku provedeme během 17.12.…
Výpadek systému ARES
Od pátku 6.11.2015 (tedy už 4 dny) trvá rozsáhlý výpadek online služeb Ministerstva financí ČR.  V širokém výčtu nedostupných služeb je i ARES, který denně využíváme. Upozornění Výpadek informačních systémů 2015 Ministerstvo financí ČR.png   Vliv na naše služby je následující: 1) obchodní rejstřík - data z obchodního rejstříku nejsou momentálně aktualizována. Od září 2015 jsme prováděli kompletní aktualizaci 350 000 dokumentů,…
Odstávka CEE od 25.9.2015
V době od pátku 25. září od 16.00 do 8.00 úterý 29. září 2015 bude databáze Centrální evidence exekucí z důvodu přechodu na nový formát zcela mimo provoz. Upozorňujeme, že ve zmíněném období nebude možné v Centrální evidence exekucí vyhledávat.
U společnosti Porr a.s. , ič 43005560  (VĚŘITEL) došlo v posledních dnech několikrát k záměně v roli dlužník/věřitel v insolvennčím řízení s firmou  Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., ( DLUŽNÍK) konkrétně spisová značka INS 954/2012 https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?…
Vážení zákazníci,  dne 30.7. v čase mezi 15:22 - 17:22 došlo ke kompletnímu výpadku našich služeb. Příčinou výpadku bylo selhání hardware siťové karty hlavního routeru Cisco v datacentru TTC ve kterém jsou hostovány naše servery. Protože tento router zajišťuje konektivitu do páteřní sítě internetu, převzal ihned po výpadku činnost záložní router. Bohužel i záložní řešení ihned začalo vykazovat kritické chyby. V důsledku toho byly po dobu 1,…
V červenci 2015 jsme zaregistrovali odstranění seznamu dlužníků ze stránek VZP. Na přímý dotaz jsme z VZP dostalu tuto odpověď: "Seznam dlužníků byl  z webových stránek VZP stažen.V září bude rozhodnuto, zda bude zveřejňování obnoveno či nikoliv."   Poslední aktualizace dat dlužníků VZP jsme provedli 18.6. 2015. V září se budeme zajímat o aktuální stav. Pokud se objeví nové informace, budeme je zde publikovat.    
V pondělí 22.6.2015 v dopoledních hodinách bude docházet k postupné obměně některých pevných disků v našich serverech. Očekávaná nedostupnost našich služeb je žádná nebo minimální.

  • No labels