Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dne 19.5.2016 došlo k opravě drobné chyby ve zpracování dat ochodního resjtříku. Oprava se týkala několika set společností se zápisem v insolvenčním rejstříku. V důsledku tohdo došlo ve dnech 1920.5.-22.5. 2016 k odeslání několika desítek upozornění na několik měsíců staré změny v obchodním rejstříku některým uživatelům těchto monitoringů: rizikové události, změna názvu, změna adresy.