Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informace od provozovatele insolvenčního rejstříku:

Z důvodu technických problémů se zveřejňováním událostí a dokumentů na web IR bylo dne 29. - 30. 3. 2016 odesláno do WS minimum podnětů. 
Na odstranění problému intenzivně pracujeme. 

  • No labels