Child pages
  • Katastr omezení vlastnického práva

Omezení vlastnického práva k nemovitosti je zapisováno do katastru nemovistostí. V CreditChecku jsou tyto informace k nahlédnutí v sekci Katastr nemovitostí - stavby. Jednotlivé typy omezení vlastnického práva mají vliv na semafor CreditCheck. Zde je jejich kompletní výčet:

status 3 - možné riziko (červený semafor)

Nakládat s částí maj.podst.jen se souhl.správce dl
Nakládat s majet.podst.jen se souhl. správce dle i
Nařízení exekuce
Nařízení exekuce k nemovitosti
Nařízení prodeje zástavy
Nařízení předběžného opatření
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku
Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy
Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. prá
Dražební vyhláška
Exekuce na část majetku
Exekuční příkaz k postižení podniku
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Exekuční příkaz k prodeji podniku
Exekuční příkaz ke správě nemovitosti
Podán návrh na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zá
Podaná žaloba
Pohledávka finanční správy
Pohledávka justiční správy
Pohledávka občana
Pohledávka organizace
Pohledávka peněžního ústavu
Pokračování exekuce správou podniku
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - "
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - A
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - B
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - C
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Č
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - D
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - E
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - F
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - G
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - H
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - I
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - J
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - K
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - L
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - M
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - N
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - O
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - P
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - R
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Ř
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - S
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Š
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - T
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - U
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - V
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - W
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Z
Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyro
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního z
Schváleno oddlužení
Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné
Zahájené řízení o vyvlastnění práv
Zahájení exekuce
Zajištění majetku
Zajištění nemovitosti
Zákaz nakládat s celou majetkovou podstatou
Zákaz nakládat s částí majetkové podstaty
Zapsáno do soupisu konkursní podstaty
Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182
Zástavní právo exekutorské
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního
Zástavní právo k věci, která je součástí zastavené
Zástavní právo soudcovské
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Národní správa

 

důležitá upozornění (bez vlivu na semafor)

Zástavní právo smluvní
Určení právního vztahu soudem
Podaná žaloba na určení vlastnického práva
Podzástavní právo
Jiné rozhodnutí, kterým se omezují dispozič.práva
Omezení převodu nemovitosti
Budoucí zástavní právo
Dovolání se neúčinnosti právního jednání

  • No labels