Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
U společnosti Porr a.s. , ič 43005560  (VĚŘITEL) došlo v posledních dnech několikrát k záměně v roli dlužník/věřitel v insolvennčím řízení s firmou  Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., ( DLUŽNÍK) konkrétně spisová značka INS 954/2012 . Webservice MSp v rámci tohoto insolvenčhího řízení společnost Porr, a.s. označila coby dlužníka. Až detailním pročtením přiložených PDF lze odvodit, že jde pravděpodobně o záměnu v roli Dlužník/věřitel, která vznikla při zápisu události do ISIR. Tato chyba, stejně jako její následná manuální oprava se dostala až k oběratelům našich služeb, především monitoringu. 
V případě uvedené spisové značky jsme během dne 2.9. 2015 doprogramovali část aplikace zpracovávající data ISIR, díky které by už případné budoucí označení Porr coby dlužníka mělo být ignorováno. Bohužel takové úpravy můžeme vzhledem k charakteru zpracovávaných dat dělat vždy až po zjištění chybného zápisu, nemůžeme jim však předcházet. Za případné problémy se  omlouváme.
  • No labels