Blog

Výpadek CEE 4.5.2018
Dnes od 15:56 evidujeme kompletní výpadek služeb CEE. Již před tím v odpoledních hodinách jsme zaznamenali ojedinělé výpadky. Řešení je plně v kompetenci registru, o čase vyřešení nejsme informováni. Za neprovedené dotazy není strháván kredit. Omlouváme se za komplikace.

V týdenní sestavě monitorngu nespolehlivých plátců DPH jsme přestali zobrazovat sloupec Plátce daně. Pro pravidelnou kontrolu stavu registrace k DPH doporučujeme využít monitoring DPH.

Sloupec Nespolehlivý plátce s hodnotami ano/ne je nadále poskytován.

Od rána 6:27 dne 9.9.2016 evidujeme výpadky portálu Centrální evidence exekucí. Dle vyjádření webu Exekutorské komory ČR je třeba s výpaky počítat celý den. Čas vyřešení problému nebyl určen. Kredit našich zákazníků není v případě neuspěšných pokusů o spojení odečítán.

 

 

 

 

Změny ID v getcreditchecks

V nejbližších dnech budou prováděny úpravy webové služby a metody GetCreditChecks, včetně jejích variant. V tomto období bude docházet k častým a hromadným změnám identifikátorů statusů credit checků.

Dne 19.5.2016 došlo k opravě drobné chyby ve zpracování dat ochodního resjtříku. Oprava se týkala několika set společností se zápisem v insolvenčním rejstříku. V důsledku tohdo došlo ve dnech 20.5.-22.5. 2016 k odeslání několika desítek upozornění na několik měsíců staré změny v obchodním rejstříku některým uživatelům těchto monitoringů: rizikové události, změna názvu, změna adresy.

Dne 30.3.2016 došlo k importu dávky desítek tisíc firem se záznamem exekuce v roce 2015. Jde o jednorázový import dat získaných od partnerské vymáhací agentury. Došlo k chybě při které do této množiny byly zařazeny i subjekty s exekucí ukončenou před rokem 2015. Dnes 31.3.2016 byly tyto chybné záznamy odstraněny. Za případné problémy se omlouváme.

Informace od provozovatele insolvenčního rejstříku:

Z důvodu technických problémů se zveřejňováním událostí a dokumentů na web IR bylo dne 29. - 30. 3. 2016 odesláno do WS minimum podnětů. 
Na odstranění problému intenzivně pracujeme. 

Interní chybou došlo v pondělí ráno 11.1. 2016 na cca 1-2 hodiny k ukončení statusu "nespolehlivý plátce" u většího množství subjektů. Ukončení i následná oprava vygenerovala zprávu odběratelům monitoringu, která byla odeslána emailem. Za komplikace způsobené větším množstvím emailů se omlouváme.

V souvislosti s modernizací webu insolvenčního rejstříku bude dne 16.12.2015 proveden refaktoring webových stránek isir.justice.cz do nových technologií: 

Důsledky refaktoringu na webové rozhraní: 
1. Odlišné vizuální vykreslení jednotlivých komponent na stránce – tabulky, orámování, apod. 
2. Změna struktury URL adresy jednotlivých stránek. 

V CreditChecku provedeme během 17.12.2015 kontrolu funkčnosti nových adres a provedeme příslušné změny v dotčených službách:


- CreditCheckList -  sekce Insolvenční řízení, Pohledávky 
- GetsubjectBasicReport 
- GetsubjectFullReport 
- monitoringy ISIR Ič, ISIR RČ

Z důvodu přechodu na nové url mohou být url po přechodnou dobu nefunkční.

Výpadek systému ARES

Od pátku 6.11.2015 (tedy už 4 dny) trvá rozsáhlý výpadek online služeb Ministerstva financí ČR.  V širokém výčtu nedostupných služeb je i ARES, který denně využíváme.

 

Vliv na naše služby je následující:

1) obchodní rejstřík - data z obchodního rejstříku nejsou momentálně aktualizována. Od září 2015 jsme prováděli kompletní aktualizaci 350 000 dokumentů, abychom nahradili chybějící data z předchozího dlouhodobého výpadku služby ARES. Tato aktualizace nebyla dosud dokončena (větší část naštěstí už proběhla) a v databázi nám chybí aktaulizace subjektů, u kterých došlo k jakékoli změně v období od srpna do listopadu 2015. 

2) DPH - aktaulizace některých informací o plátcích DPH neprobíhá

Zaslali jsme na IT MF ČR dotaz se žádostí o upřesnění termínu opravy. Nové informace budeme přidávat do komentářů pod tento článek.

Odstávka CEE od 25.9.2015

V době od pátku 25. září od 16.00 do 8.00 úterý 29. září 2015 bude databáze Centrální evidence exekucí z důvodu přechodu na nový formát zcela mimo provoz. Upozorňujeme, že ve zmíněném období nebude možné v Centrální evidence exekucí vyhledávat.

U společnosti Porr a.s. , ič 43005560  (VĚŘITEL) došlo v posledních dnech několikrát k záměně v roli dlužník/věřitel v insolvennčím řízení s firmou  Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., ( DLUŽNÍK) konkrétně spisová značka INS 954/2012 . Webservice MSp v rámci tohoto insolvenčhího řízení společnost Porr, a.s. označila coby dlužníka. Až detailním pročtením přiložených PDF lze odvodit, že jde pravděpodobně o záměnu v roli Dlužník/věřitel, která vznikla při zápisu události do ISIR. Tato chyba, stejně jako její následná manuální oprava se dostala až k oběratelům našich služeb, především monitoringu. 
V případě uvedené spisové značky jsme během dne 2.9. 2015 doprogramovali část aplikace zpracovávající data ISIR, díky které by už případné budoucí označení Porr coby dlužníka mělo být ignorováno. Bohužel takové úpravy můžeme vzhledem k charakteru zpracovávaných dat dělat vždy až po zjištění chybného zápisu, nemůžeme jim však předcházet. Za případné problémy se  omlouváme.

Vážení zákazníci, 

dne 30.7. v čase mezi 15:22 - 17:22 došlo ke kompletnímu výpadku našich služeb. Příčinou výpadku bylo selhání hardware siťové karty hlavního routeru Cisco v datacentru TTC ve kterém jsou hostovány naše servery. Protože tento router zajišťuje konektivitu do páteřní sítě internetu, převzal ihned po výpadku činnost záložní router. Bohužel i záložní řešení ihned začalo vykazovat kritické chyby. V důsledku toho byly po dobu 1,5 hodiny všichni zákazníci společnosti Super Network (kromě CreditCheck i pro stovky dalších - například Slevomat, TV Nova, Heureka atd.) odříznuti od internetu.

Při výběru dodavatele strategické služby, jakým pro nás připojení k páteřní síti internetu bezesporu je, jsme kladli maximální důraz na spolehlivost vybraného dodavatele. Volba společnosti Super Network a její služby SuperHosting v době výběru poskytovatele v roce 2010 našim požadavkům plně vyhovoval a dosavadních 5 let spolupráce správnost této volby potvrzuje. Podle detailního vyjádření společnosti Super Network jde o největší výpadek za posledních 7 let. 

Za případné komplikace související s výpadkem se omlouvám.

V červenci 2015 jsme zaregistrovali odstranění seznamu dlužníků ze stránek VZP. Na přímý dotaz jsme z VZP dostalu tuto odpověď:


"Seznam dlužníků byl  z webových stránek VZP stažen.V září bude rozhodnuto, zda bude zveřejňování obnoveno či nikoliv."

 

Poslední aktualizace dat dlužníků VZP jsme provedli 18.6. 2015. V září se budeme zajímat o aktuální stav. Pokud se objeví nové informace, budeme je zde publikovat.

 

 

V pondělí 22.6.2015 v dopoledních hodinách bude docházet k postupné obměně některých pevných disků v našich serverech. Očekávaná nedostupnost našich služeb je žádná nebo minimální.