Blog

U společnosti Porr a.s. , ič 43005560  (VĚŘITEL) došlo v posledních dnech několikrát k záměně v roli dlužník/věřitel v insolvennčím řízení s firmou  Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., ( DLUŽNÍK) konkrétně spisová značka INS 954/2012 . Webservice MSp v rámci tohoto insolvenčhího řízení společnost Porr, a.s. označila coby dlužníka. Až detailním pročtením přiložených PDF lze odvodit, že jde pravděpodobně o záměnu v roli Dlužník/věřitel, která vznikla při zápisu události do ISIR. Tato chyba, stejně jako její následná manuální oprava se dostala až k oběratelům našich služeb, především monitoringu. 
V případě uvedené spisové značky jsme během dne 2.9. 2015 doprogramovali část aplikace zpracovávající data ISIR, díky které by už případné budoucí označení Porr coby dlužníka mělo být ignorováno. Bohužel takové úpravy můžeme vzhledem k charakteru zpracovávaných dat dělat vždy až po zjištění chybného zápisu, nemůžeme jim však předcházet. Za případné problémy se  omlouváme.

Vážení zákazníci, 

dne 30.7. v čase mezi 15:22 - 17:22 došlo ke kompletnímu výpadku našich služeb. Příčinou výpadku bylo selhání hardware siťové karty hlavního routeru Cisco v datacentru TTC ve kterém jsou hostovány naše servery. Protože tento router zajišťuje konektivitu do páteřní sítě internetu, převzal ihned po výpadku činnost záložní router. Bohužel i záložní řešení ihned začalo vykazovat kritické chyby. V důsledku toho byly po dobu 1,5 hodiny všichni zákazníci společnosti Super Network (kromě CreditCheck i pro stovky dalších - například Slevomat, TV Nova, Heureka atd.) odříznuti od internetu.

Při výběru dodavatele strategické služby, jakým pro nás připojení k páteřní síti internetu bezesporu je, jsme kladli maximální důraz na spolehlivost vybraného dodavatele. Volba společnosti Super Network a její služby SuperHosting v době výběru poskytovatele v roce 2010 našim požadavkům plně vyhovoval a dosavadních 5 let spolupráce správnost této volby potvrzuje. Podle detailního vyjádření společnosti Super Network jde o největší výpadek za posledních 7 let. 

Za případné komplikace související s výpadkem se omlouvám.

V červenci 2015 jsme zaregistrovali odstranění seznamu dlužníků ze stránek VZP. Na přímý dotaz jsme z VZP dostalu tuto odpověď:


"Seznam dlužníků byl  z webových stránek VZP stažen.V září bude rozhodnuto, zda bude zveřejňování obnoveno či nikoliv."

 

Poslední aktualizace dat dlužníků VZP jsme provedli 18.6. 2015. V září se budeme zajímat o aktuální stav. Pokud se objeví nové informace, budeme je zde publikovat.

 

 

V pondělí 22.6.2015 v dopoledních hodinách bude docházet k postupné obměně některých pevných disků v našich serverech. Očekávaná nedostupnost našich služeb je žádná nebo minimální.

Dnes bylo spuštěno zasílání denního souhrnnu isir monitoringu událostí IČ všem uživatelům, kteří maji tento monitoring aktivovaný. Zde je několik komentářů:
- nyní zákazníkům chodí oba typy alertů: denní i individuální. Doporučujeme, aby si zákazníci po dobu několika dnů sledovali oba druhy upozornění. Poté je možné na požádání si vybrat, zda odběr některého typu alertu odstranit.
- monitoring nyní v tabulce vypisuje i některé servisní události s popisem "neuvedeno". Pokud pro ně neexistuje záznam na veřejném webu isir.justice.cz, z moniotringu je v dohledné době pro přehlednost odstraníme.
- denní souhrn bude zasílán před 7 hodinou ráno a bude obsahovat data za celý předchozí den. 
-  připravíme stejný denní souhrn pro tyto další monitoringy: isir rodná čísla, monitoring rizikových událostí, sbírka listin.

Ukázka textu e-mailu s denním souhrnem:

DlužníkUdálostČas událostiPoslední známý stavSpisová značkaOdkaz na dokument
VOS plus s.r.o.14613948Výzva27.5.2015 00:14:06KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
VOS plus s.r.o.14613948Usnesení o změně v osobě věřitele27.5.2015 00:14:06KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
VOS plus s.r.o.14613948Usnesení o odmítnutí přihlášky27.5.2015 00:14:07KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
VOS plus s.r.o.14613948Usnesení o část. odmítnutí přihlášky27.5.2015 00:14:07KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
VOS plus s.r.o.14613948Usnesení o část. odmítnutí přihlášky27.5.2015 00:14:07KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
VOS plus s.r.o.14613948Usnesení o část. odmítnutí přihlášky27.5.2015 00:14:07KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
VOS plus s.r.o.14613948Usnesení o část. odmítnutí přihlášky27.5.2015 00:14:07KONKURSINS 21704/2013Stáhnout
STEP PLZEŇ, spol. s r.o.14707454neuvedeno27.5.2015 03:02:28KONKURSINS 5383/2015 
STEP PLZEŇ, spol. s r.o.14707454neuvedeno27.5.2015 03:03:39KONKURSINS 5383/2015

U některých závěrek se po nasazení nového webu objevila chyba řádu a namísto v tisích se některé hodnoty zobrazují v milionech Kč. Opravená verze bude nasazena v pondělí 25.5.2015.

Na některých počítačích se v souvislosti s nasazením nového reportu a uložením některých informací v cache nemusí napoprvé vykreslit kompletní diagram vazeb v záložce Vizualizace. Řešením je Ctrl+R a načíst vazby znovu. Poté už by mělo vše fungovat správně  a tento krok není třeba opakovat.

Do databáze CreditCheck proběhl další jednorázový import exekucí. Tentokrát se jedná o 17 000 ič dlužníků, u kterých byla evidována exekuce v Centrální evidenci exekucí v průběhu roku 2014. Stav zobrazení těchto informací v našich službách je následující:

 

1) červený semafor

2) upozornění "Exekuce CEE"  v týdenním přehledu monitoringu

3) upozornění "Exekuce CEE" v sekci výsledky credit risk kontrol

4) podrobnosti k exekuci na reportu v sekci Historické exekuce - bude dodplněno v týdnu od 13.4.2015

 

V souladu s našimi pravidly v obdobných případech bude upozornění na tyto exekuce evidováno dalších 36 měsíců.

V ojedinělých případech stahování dat Registru živnostenského podnikání dochází k rozdílu mezi vstupem a výstupem IČ. Příkladem je situace, kdy  jsme dotazovali IČ subjektu Česká spořitelna, a.s., ale na výstupu jsme získali data k subjektu Vlastimil Pospíšil.

 

 

Chyba se v databázi CreditCheck projevuje tím, že může přidělit hodnocení "Všechny živnosti přerušeny" subjektu, u kterého došlo k této záměně.

Věc jsme u provozovatele portálu RŽP reklamovali. Zároveň připravíme omezení zpracování takto chybných dat do databáze CreditCheck.

V období následujících 3 měsíců poběží mimořádná aktualizace záznamů sbírky listin, u kterých nedošlo v poslední době (tj. v obodbí po 9/2014) k žádné změně. Výsledkem tohoto procesu bude:

1) přesný odkaz na dokument založený do sbírky u všech subjektů v tomto formátu. Mezi roky 2012 - 2015 byla tato možnost ze strany provozovatele sbírky listin blokována a bylo možné se odkazem dostat pouze na obecný rozcestník informací o firmě na portálu justice.cz. Nová úprava  nasazená v lednu 2015 vrací uživatelský komfort na vyšší úroveň běžnou před rokem 2012.

2) označování firmem novým upozorněním Exekuce - sbírka listin a Exekuce - sbírka listin (ukončeno v posledních 36 měsících). Tato upozornění vychází z dat uvedených již dříve v sekci Sbírka listin - Exekuce. Upozornění ve formě semaforu a textového komentáře se na reportech a v týdeních souborech monitoringu objevila nyní díky jednorázové dávkové úpravě dat. V průběhu mimořádné zpětné aktualizace budou odběratelé monitoringu dočasně upozorňováni na i exekuce, které mohou být i staršího data.

Standardní proces aktualizace dokumentů sbírky listin, tj. cca do týdne od založení dokumentu do sbírky listin, touto mimořádnou aktualizací není nijak dotčen. 

Od začátku roku 2015 se v CreditChecku objevilo několik nových upozornění vycházejících z analýzy adresy sidla firmy/živnostníka nebo bydliště fyzické osoby. Jde například o počet firem na stejné adrese nebo shodu adresy bydliště s adresou obecního úřadu.

V tuto cvhíli je k vytvoření takového upozornění nutná 100% shoda všech porovnávaných adres (tj. například adresy obecního úřadu s adresou sídla) zapsaných v příslušných rejstřících. Pokud je například adresa obecního úřadu zapsaná jako "Pernštýnské náměstí 1, Pardubice" a adresy sídla živnostníka je "Pernštýnské náměstí 1, Pardubice 1" , ke shodě nedojde. V buoducnosti počítáme s normalizací různých formátů adres, díky které se počet shod zvýší.

Od 1.1.2015 je z důvodu ochrany osobních údajů v RŽP nedohledatelná adresa trvalého bydliště živnostníků. V situacích kdy ale fyzická osoba "bydlí" na ohlašovně obecního úřadu, má tato skutečnost zásadní vliv na věřitele. Proto jsme zatím poslední známou adresu bydliště ponechali na reportu CreditCheckList v rozbalovací sekci Lidé.

Jednorázovou dávkou jsme zároveň všechny tyto subjekty označili statusem 2 - oranžový semafor. Zároveň se informace objevila odběratelům monitoringu v poslední páteční dávce. Týká se posledního známého okamžiku, kdy byla adresa bydliště v RŽP ještě veřejná. Proto se v textu upozorění vysloveně píše k jakému datu se vztahuje:

" K 31.12.2014 shoda adresy bydliště zapsané v RŽP s adresou obecního úřadu. "

Domníváme se, že z uživatelského hlediska je toto upozornění relevantní po dobu následujícíh minimálně 3 let. Zváště je-li takto cenný údaj nyní už veřejně nedohledatelný (další případ, kdy zákony ztěžují věřitelům cestu k informacím).

Od podzimu 2014 průběžně informujeme na našich novinkových stránkách o stavu řešení dlouhodobého výpadku aktualizací dat obchodního rejstříku. Na přelomu ledna/února obnovil portál ARES (odkud ostatní služby data obchodního rejstříku přebírají) omezenou aktaulizaci těchto dat. Zde je upozornění ARES k stavu dat:

 

Provedli jsme úpravu zpracování dat, která zohledňuje uvedené změny ve strukturách výstupních souborů ARES. Po spuštění aktaulizace však vyšlo najevo, že poskytovaná data vykazují značnou chybovost i v částech, která je deklarovaná jako vyřešená. Především se jedná o ukončování likvidací u firem v likviadaci a špatné adresy subjektů. Následné vyjádření provozovatelů portálu naše pochybnosti o kvalitě dat potvrdilo. Proto jsme aktualizaci byli nuceni ihned pozastavit. Finální opravu chyb ARES očekává na začátku dubna 2015. Situaci každý den sledujeme a jakmile bude opravená verze služby OR k dispozci , budeme řešení věnovat prvořadou pozornost.

 

U některých zápisů, které provádějí exekutoři do Centrální evidence exekucí, dochází z jejich strany k záměně ič věřitele a dlužníka. Namátkově zpětně prověřujeme případy týkající se velkých věřitelů a žádáme o vysvětlení, například:

60193336O2 Czech Republic a.s.
45357366Plzeňský Prazdroj, a. s.

Ověření všech exekucí tímto způsobem není možné. V případě pochybností je třeba se s konkrétní spisovou značkou obracet na dotaz na konkrétní exekutorský úřad. 

Z důvodu přetrvávajících technických omezení ze strany provozovatele je pozastavena aktualizace dat katastru nemovitostí. Pokud nebude do několika měsíců nalezeno nové řešení, budou data katastru z reportu pravděpodobně odstraněna.